Uw Privacy behandelaar   

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende energetisch therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen met betrekking tot uw hulpvraag en een kopie van het verslag met mijn bevindingen tijdens de energetische behandeling, met coaching en begeleiding met betrekking tot het leerthema.

Ook wordt in het dossier een toestemmingsverklaring van de huisarts opgenomen, indien ik dit nodig acht afhankelijk van de hulpvraag.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens door de bestanden en berichten te versleutelen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de accountant worden gezien voor de belastingdienst.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum van de behandeling
  • De kosten van het consult
  • Bankrekeningnummer bij bankoverschrijving

Met een overeenkomst met de accountant wordt er met uw persoonsgegevens zorgvuldig omgegaan.

De facturen worden zorgvuldig opgeslagen op een server in de cloud en lokaal opgeslagen in Dropbox, versleuteld met een wachtwoord, ook op USB stick versleuteld.

Bij pinbetaling worden gegevens opgeslagen zoals de tijd, locatie, het transactiebedrag, de betaalmethode en kaarthouderdetails. SumUp bewaart  de informatie, in sommige gevallen naam, e-mail- of telefoonnummer, die wordt gebruikt voor de afgifte van ontvangstbewijzen, in overeenstemming met de wettelijke vereiste.