Privacy verklaring – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Holistisch Praktijk Welzijn voor Dier & Mens neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Deze privacy verklaring geldt voor:

Welzijn voor Dier & Mens
https://www.welzijnvoordierenmens.nl

Mei 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Welzijn voor Dier & Mens neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Welzijn voor Dier & Mens zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Welzijn voor Dier & Mens

Welzijn voor Dier & Mens.nl wordt beheerd door Saskia Tiemens.

Mijn gegevens zijn:

Saskia Tiemens
Leersum, Utrechtse Heuvelrug
KvK: 65464893

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welzijn voor Dier & Mens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • IP-adres
 • Inloggegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag Welzijn voor Dier & Mens de persoonsgegevens verwerkt

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van de nieuwbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is vanwege een consultafspraak, voor informatie of online programma die je volgt
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling, zoals het sturen van een factuur
 • Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen (N.B. is nu nog niet aan de orde)

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen (bewerkers). Je moet hierbij denken aan

 • Mailprovider MailChimp: privacyverklaring MailChimp
 • Hostingbedrijf Antagonist: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf
 • Boekhouder
 • Google

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Welzijn voor Dier & Mens heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk.
 • Versleutelen van berichten via een versleutelprogramma Zivver en het versleutelen van bestanden op USB stick en op PC.

Cookies

Welzijn voor Dier & Mens gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via
saskia@welzijnvoordierenmens.nl

Welzijn voor Dier & Mens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2018 – Saskia Tiemens / Holistisch Praktijk Welzijn voor Dier & Mens