Moeite om grenzen aan te geven

We vinden het vaak lastig om nee te zeggen en kunnen daarbij onze grenzen moeilijk bewaken. Terwijl je innerlijke gevoel heel goed aangeeft wat je wilt, wat je behoefte is. Maar toch spreek je dan niet je eigen waarheid, misschien omdat je de ander niet wil kwetsen, of ben je bang voor dat er een conflict gaat ontstaan. Of je spreekt je niet uit door schaamtegevoelens die je hebt, of door verdriet of boosheid. Ook kan het zijn dat je je gevoelens onderdrukt die wijzen op een behoefte van verandering, maar durf je die niet uit te voeren.

Het wegslikken, het niet uitspreken van je gevoel, worden in de keel onderdrukt, dit kan voelen als een brok in je keel, en omdat emoties en gevoelens worden ingeslikt, kan dit leiden tot keelpijn of zelfs een probleem met de schildklier.
Ons vermogen om goed te communiceren is van belang, het bepaalt de kwaliteit van onze ervaringen en bepaalt ook de mate waarin we begrepen en ondersteund worden in ons leven.

Door te luisteren naar je innerlijke stem en je waarheid te communiceren, komt een ander te weten wat je denkt en voelt. Als je dit niet doet, gaan anderen over je grens heen. Ik heb dit zelf ook ervaren in het verleden. Als we menen wat we zeggen en ons woord houden, beïnvloeden we de manier waarop mensen ons waarnemen. Ze geven aandacht aan wat we zeggen en herkennen dit.
Wanneer we eerlijk zijn, worden we sterker en krachtiger in ons denken, waardoor je meer energie krijgt om je wensen in het leven te realiseren.
Hoe we leven en hoe we ons uiten heeft een directe invloed op de hoeveelheid energie die we voor ons leven hebben.
Wilskracht helpt je karakter te ontwikkelen. Als je een sterkte wil wilt ontwikkelen, is het essentieel om nee te zeggen.

Wanneer we negatieve dingen horen, over onszelf, krimpen we ineen en raken we los van onze kern. We zijn dan gehecht aan de erkenning van de ander, we geloven eerder wat anderen zeggen, dan wat we van ons zelf vinden. We maken dienaren van onszelf, onze persoonlijke identiteit vestigen we in de buitenwereld in plaats van in onszelf. Je geeft dan je macht weg. We saboteren onszelf door anderen te laten bepalen wie we zijn en wat we moeten doen. Daardoor verlies je veel energie doordat je anderen steeds probeert te pleasen.

Als we bereid zijn om te luisteren naar onze innerlijke stem, door stil te zijn, kan dit kracht geven in ons leven.
Je gevoelens naar boven halen, en ze toe te laten, betekent dat je je emoties ondergaat. Wanneer je echter je emoties onderdrukt, stopt dit het stromen van de levensenergie en kun je niet je innerlijke waarheid kennen.

Door je wilskracht te gebruiken kun je je angst overwinnen en kom je op voor jezelf. Belangrijk is om te weten wie je bent en waar je waarde aan hecht. Als we de waarheid vertellen, worden we mondiger. En krijgen we meer energie en worden vitaler. Dit alles omdat je eerlijk bent en dit jou verbindt met die kern van binnen van je eigen waarheid.
Het is jouw bestaansrecht om je zelf te laten zien en te horen. We zijn allemaal gelijk. Niemand is meer of minder dan wijzelf.

Wanneer we ons zelfbewustzijn ontwikkelen, voelen we meer vreugde en ervaren we de kracht van genezing, emotioneel en lichamelijk.