Klachten met onbekende oorzaak

We hebben allemaal wel eens lichamelijke klachten. Het kan zijn dat lichamelijke klachten niet vanzelf over gaan en dat de huisarts geen echte oorzaak kan vinden. Dit zijn dan onverklaarde lichamelijke klachten (psychosomatische klachten)  Bij deze klachten spelen zowel psychische en sociale factoren een rol. Deze factoren beïnvloeden elkaar en kunnen de lichamelijke klachten in stand houden. Wanneer je lichamelijke klachten hebt, heeft dit invloed op je gevoelens. Maar ook gevoelens en emoties hebben invloed op je lichaam, denk bijvoorbeeld aan spanning en stressgevoelens, die nekpijn kunnen veroorzaken of pijn in je schouder of rug.

Door het geven van een of meerdere energetische behandelingen, komt aan het licht wat de verstoring is in jouw energiesysteem. De oorzaak van de verstoring kan namelijk op een ander bewustzijnsniveau zitten en is daarom niet te vinden in het lichaam.
Door de energetische therapie gaat je energie weer stromen, wat in onbalans is, wordt  geschoond en hersteld.

Belangrijk hierbij is dat je je hart openstelt, om de verkregen inzichten met betrekking tot de oorzaak van de verstoring in je energiesysteem, te accepteren en toe te passen. Wanneer je namelijk vasthoudt aan het verleden en jezelf niet open stelt om oude patronen te willen loslaten, dan zal er niets veranderen, dan komt er geen beweging in.
“Waar de held struikelt, ligt zijn schat”; wanneer je bereidt bent om aan jezelf te werken door middel van durf en kracht, zal dit je geestkracht en evenwicht gaan brengen en zal een grote positieve invloed gaan hebben op je welzijn.

” De belangrijkste oorzaak van je ongelukkig voelen, is nooit de situatie,
maar je gevoelens hierover “

~Eckhart Tolle~