Huiszuivering

Het kan zijn dat je verschijnselen ervaart in jouw huis of in het huis van een familielid of bij vrienden. Dit kunnen windvlagen van kou zijn, zonder dat het raam openstaat, Je hoort ‘s-nachts kloppen in de kamer, je hebt een onbestemd gevoel in huis, je voelt je angstig. Voorwerpen verplaatsen zich, je voelt dat er iets of iemand in de kamer/in huis is, je voelt je melancholiek, somber en zeer vermoeid, terwijl voorheen je je niet zo hebt gevoeld (andere oorzaken uitgesloten), lampen gaan spontaan aan en uit en/of elektrische apparaten. Zeer goed mogelijk dat er een energie/energieën in het huis is/zijn die dit veroorzaken. Belangrijk is dan om het huis energetisch te zuiveren.
Het kan ook met jezelf of met de persoon die in het huis woont, te maken hebben. Wanneer je houvast zoekt in het leven, je slachtoffer voelt van omstandigheden, je ‘niet thuis’ bent in jezelf.
We zijn energetische wezens en door sterke spanning en emoties kunnen ook verschijnselen in het huis voorkomen. Het is dan belangrijk om daar bewust van te zijn en jezelf te schonen, te neutraliseren van negatieve gedachten, emoties en gevoelens, waardoor je je kunt helen en daardoor positieve energie aantrekt.

Ik doe de huiszuivering op afstand, in het kwantumveld wanneer je met energie werkt, is er geen afstand en tijd. Ik stem mij af op het adres van het huis en schoon het energetisch op verschillende thema’s, waardoor de energieën in het huis geneutraliseerd worden en ze getransformeerd worden naar positieve energie. Als er entiteiten zijn (overleden personen die aardegebonden zijn) worden ze geholpen naar het licht en het huis word omgeven door positieve energie, liefde, licht en warmte. Je kunt direct het verschil hierin voelen.