Gift vanuit het hart

Een gift vanuit het hart (hoe groot maakt niet uit) wordt van harte gewaardeerd.
Hartelijk dank voor de giften die ik mocht ontvangen.

Bedrag