Depressie bij dieren

Depressie komt ook bij dieren voor. Dit kan bijvoorbeeld komen door het verlies van een maatje, of doordat het dier slecht behandeld is in het verleden of omdat de eigenaar zelf zich depressief voelt en het dier dit overneemt van de eigenaar (lees meer over dieren spiegelen).

De oorzaak zit dan ergens in het energiesysteem opgeslagen. De levens-energie stroomt niet meer. Het dier stopt misschien met eten, is lusteloos, of het eet en drinkt wel, maar heeft geen levenslust en trekt zich terug. Belangrijk hierbij is om eerst langs een dierenarts te gaan om te kijken of er niet medisch iets aan de hand is.

Wanneer er medisch niets gevonden is, kan ik helpen om de energie die een verstoring heeft veroorzaakt in het energiesysteem, weer te schonen en te herstellen. Hierdoor gaat de energie weer stromen en gaat het dier zich weer beter voelen. Ballast veroorzaakt door trauma, wordt afgevoerd en spanning wordt vrijgemaakt, waardoor het dier zich weer gaat ontspannen en lekker in zijn/haar velletje zit.