Bewustwording: Het Ego in Ons, Tegenover onze Ziel (Spirit): Thuiskomen, Vrijheid

Bewustwording: Het Ego in Ons, Tegenover onze Ziel (Spirit): Thuiskomen, Vrijheid

We leven in én zijn deel van het Universum. Evenals de Aarde, planten, dieren, andere planeten en andere wezens. Wij zijn allen een bewustzijn, ontstaan vanuit dezelfde Mind/Bron. Het Universum is allemaal Eén.
Als mens, nu in deze 3e dimensie, dat een stukje (fysieke) realiteit is, van een Totale realiteit, die bestaat uit diverse andere dimensies en universa. Enorm groots.

🥀
Dualiteit in ons en In het hele Universum
Niet alleen in de 3e dimensie, hier op aarde is er dualiteit, maar het hele Universum is duaal, ontdekte ik. Dit betekent polair, plus en min, yin en yang. Die bij elkaar horen, met elkaar verbonden zijn. Het zijn verschillende perspectieven van elkaar, Licht en donker.
Doordat deze tegenpolen er zijn, kan er worden gecreëerd, omdat er ook een andere mogelijkheid is, dan het ene.

Het universum heeft diversiteit nodig en is gericht op voortdurende ontwikkeling, verruiming van mogelijkheden, evolutie. De aard van het Universum is liefdevol, beschermend en zorgzaam.

🥀
Om Balans en Harmonie te creëren en te vinden in onszelf én in de wereld, ligt het Evenwicht in het midden, tussen de twee polariteiten in. Hier is er Neutraliteit, Non-dualiteit. En hierdoor kun je het grotere plaatje zien.
Ons Hart en hartchakra, is het midden in onszelf. Ons Hart is zuiver, is waarheid, is neutraal, non-duaal.
Wanneer we vanuit ons hart gaan leven, kan de balans ook eerder op Aarde, in de wereld ontstaan.

We hebben een vrouwelijke en mannelijke energie in ons (duaal). Mannelijke energie: recht op je doel afgaan, initiatieven nemen, doorgaan, niet zeuren, kan hard en overheersend zijn. Vrouwelijke energie: ontvangen, zachtheid, geven, intuïtie, maar ook, kwetsbaar zijn, huilerig, onzeker, de brui eraan willen geven, slachtofferschap.

Je kunt de mannelijke energie en vrouwelijke energie in jezelf, gaan leren h(er)kennen. En bijsturen, uitlijnen, door gecentreerd te zijn in jeZelf. Wanneer beide energieën samen komen, het midden tussen het vrouwelijke en mannelijke deel, ontstaat er harmonie, neutraliteit, rust, is er Eenheid.
Ook hebben we twee ‘systemen” in ons, die tegenpolen van elkaar zijn: Het Ego en ons grotere Zelf (Ziel/Spirit).
Ook hier gaat het om balans te vinden tussen ons ego/persoonlijkheid ( ons lagere zelf/mensdeel) en ons hogere, grotere Zelf (onze Essentie).

🥀
Herinneren Wie we Zijn, Wie zijn we Echt?
Wanneer we ontdekken dat we twee systemen, bewustzijnsvormen hebben, kunnen we, door onszelf, elk moment, te gaan waarnemen, leren herkennen, wat van het ego is en wat ons grotere Zelf is.
Het ego is gebouwd op overleven. Hierdoor hebben we constant, een herhalende, verslavende stroom, van gedachtes in ons hoofd en dezelfde gevoelens. Meestal beperkend, die ons in onze comfortzone houdt, want dat is ‘veilig’.

Door oude geschiedenissen, personen en situaties in ons leven (en oude levens, die bagage nemen we mee), hebben we ideeën en geloofsovertuigingen aangenomen en (onbewust) in onszelf gecreëerd. Waardoor we ingesleten gewoontes en gedachten hebben: Deze kunnen ons klein houden, pas je je steeds aan, wie ben ik om dat te doen of te zeggen?, wie zit er op mij te wachten?, wat heeft het voor zin?, ik ben alleen, Ik kan het niet, Wat als..? Wat zullen ze van mij zeggen of vinden..? Ik doe het allemaal zelf, ik ben sterk (dan word ik niet gekwetst..) ..

We zijn steeds op de ander gefocust.. In plaats van op onszelf. Waardoor we versplinterd raken, en hierdoor gaan we steeds meer van onze ware essentie af.
Wanneer je hiervan bewust wordt, kun je gaan voelen dat je dit niet meer wilt. Ook hierin ligt vrije wil: Het kan zo spannend zijn, dat er mensen zijn die blijven zitten waar ze zitten, ook al doet het pijn, want dit kennen ze. Wat als dat allemaal wegvalt? Waar kan ik mij dan aan vasthouden? Wie ben ik dan?

Ik zal het met je delen: Je Authentieke Jij.
Zeker en krachtig
In balans.

Steeds meer los van de zwaarte en oude ballast, die jij Niet bent.

🥀
JouZelf gaan Ontdekken
Dit kun je doen door het innerlijk werk te gaan doen, opruimen wat je niet bent, jou niet meer dient.
En door onderzoek te doen naar jezelf, je ware zelf te gaan ontdekken: door je passie (s) te gaan ontplooien en volgen, vanuit je Hart, kom je steeds dichter bij je ware essentie. Die is zo groots, de meeste mensen weten dit (nog) niet.

Met het doel: Om ons hogere Zelf te gaan belichamen, te integreren in ons lichaam, het te gronden, zo ook in de Aarde. Zonder dat we ons laten overheersen door ons ego, die ons in onze comfortzone wil houden. Die gebaseerd is op overleven, waar ons gewonde innerlijk kindje, aangekoppeld is, in huist.

🥀
Bewust maken
Door mijn eigen ontwaken, ik ben soms letterlijk wakker geschut (Zie ook mijn andere blog Engelen en Gidsen. En mijn video “Spirituele ervaringen, Persoonlijke ontwikkeling, Wie zijn we werkelijk?) https://youtu.be/w51hUkjsNE4
– ben ik bewust geworden, dat er veel meer is dan alleen deze fysieke realiteit en ook dat deze realiteit niet is wat het lijkt te zijn.
Door mijn eigen ervaringen, inzichten, kennis en onderzoek voelt het heel sterk in mij, om mijn medemensen ook hiervan bewust te maken, om te gaan herinneren wie we Werkelijk zijn.

We zijn Energetische wezens, we zijn niet ons lichaam, maar we hebben een lichaam. Dat we als mens hier op aarde zijn gekomen, om te voelen en te ervaren, te leren en te groeien. Om zo onze essentie meer en meer te gaan leven.
Wanneer we dit gaan doen, helpen we de Aarde én onze medemensen, om in vibratie, trilling, omhoog te gaan, om uit de matrix te komen: Oude systemen, die al duizenden jaren bestaan: Een mannelijke maatschappij, verdeel en heers, competitie, dit mag niet, je moet daar aan voldoen, je moet toestemming vragen, maatschappij gericht op schaarste, macht en controle, mensen klein houden door angst te creëren.. Lage trillingen/frequenties, in onszelf, en zo ook in de wereld om ons heen..

Wanneer we de dapperheid hebben om uit onze comfortzone te stappen en te kiezen voor ons Authentieke zelf, kan er eerder plaats worden gemaakt voor een nieuw systeem, die gebaseerd is op het Hoogste goed van de mensheid en de aarde, een Nieuwe Aarde, van Eenheid en verbinding.

En hierin hebben we onze vrije wil en onze kosmische tijd, aangezien niet iedereen op hetzelfde moment wakker wordt en wil worden..

🥀
Wij Zijn Bijzonder
Het is bijzonder om te weten dat we allen zijn verbonden, met elkaar, met iedereen en alles om ons heen, ook planten, bomen, dieren, omdat we uit dezelfde stof bestaan als het Universum. Elektromagnetisch met elkaar verbonden vanuit hetzelfde veld. Dit is ook wetenschappelijk aangetoond. Evenals dat we licht in onze cellen hebben, we zijn lichtwezens die een menselijke ervaring hebben.
Onze atomen, ons DNA, in de cellen, en onze pijnappelklier hebben bijzondere eigenschappen, buiten deze fysieke 3D realiteit om. We kunnen met ons Bewustzijn reizen en creëren. Wij zijn heel bijzonder. We creëren onze eigen werkelijkheid. Ook met onze gedachten en gevoelens..
Het is van groot belang dat de mensheid dit gaat beseffen, weten, onderzoeken.

We herinneren ons dit niet meer, omdat we in een lagere dimensie, in een mensenlichaam worden geboren. Met het doel om via ervaringen (personen, situaties, geschiedenissen) te leren en te groeien, zodat ons bewustzijn groter wordt, verruimt, in ons menszijn, waardoor we dichter bij onze Oorspronkelijkheid komen. Hiermee helpen we de Aarde en onze medemensen van Binnenuit..

🥀
ChristusbewustZijn
Het is daarbij van belang om te beseffen dat wat we hebben ervaren in oude levens en als kind in dit leven, gemist hebben, nodig hadden, we ons gestut hebben op overlevingsmechanismes, als volwassene. Om overeind te blijven. Vaak zonder dat we dit doorhebben, het is nog onbewust.
Ons handelen, denken en voelen komt dan vanuit ons innerlijk kindje. Emotioneel en mentaal nog niet volwassen.

Wanneer we dit inzien, we dit anders willen, kun je je emoties, je ervaringen gaan omarmen en gaan helen. En wanneer we dit doen, gaat de zwaarte, zware energie uit onze cellen en energiesysteem, waardoor we ons lichter en beter gaan voelen. En kunnen we meer in onze eigenheid, authentieke kracht komen. En kunnen we ons gaan ontplooien en leven.
Er ontstaat een nieuw gedrag in ons, vanuit ons hart i.p.v. onze geconditioneerde mind (ego). Vanuit liefde, vergeving, dankbaarheid en compassie, zonder oordeel: naar onszelf toe en ook groeiende naar de ander. Met vallen en opstaan, het is een geleidelijk aan proces.

We komen los van conditioneren, aannames, ideeën, geloofsovertuigingen, die we niet Zijn, maar hebben Ervaren, voor onze groei in ons menszijn en ziel.
Wanneer we Verruimen in ons bewustzijn, krijgen we begrip, zien we de levenslessen erin. Onze pijnappelklier speelt hierin ook een grote rol, ons 3e oog. Helder inzicht. Dan kijk je niet, vanuit je ego, zodat je alleen de oppervlakte ziet, maar kun je kijken vanuit je grotere zelf, die wijsheid is en compassie (liefde). Dan zie je, wat er dieper gaande is, wat er achter ligt. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij de ander. Ze noemen dit ook wel het Christusbewustzijn.

Iedereen is hier gekomen om te ervaren en te leren en te groeien. Ook de ander heeft het een en ander meegemaakt. En meestal, doordat zij nog niet weten wie zij werkelijk zijn, reageert en denkt en handelt men vanuit het ego, het (gewonde) kleine ikje, de geconditioneerde persoonlijkheid.
Wanneer je hiervan bewust bent, wijzer bent geworden, kun je met compassie kijken, met begrip. En handelen vanuit volwassenheid.

🥀
Vrijheid
Het ego is niet slecht, door het te omarmen, laten we weerstand los. Is dit een daad van liefde naar onszelf toe, vanuit ons mooie Hart(bewustzijn).
Hoe meer we ‘innerlijk verlossingswerk’ (vind ik een treffend woord), doen in onszelf, hoe hoger onze vibratie, trilling omhoog gaat, dit is onze energetische staat van zijn. We komen dan dichter bij ons hogere zelf, onze ware Natuur, onze Oorspronkelijkheid. En hierdoor ervaren we meer rust, innerlijke vrede en overvloed. Vrijheid.

Ons hogere zelf is krachtig en zelfverzekerd, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. En ervaren we vreugde, blijheid, vanuit ons magisch, Volwassen kind. Thuiskomen.
En Zijn we scheppende Co-creatiekracht en ontwikkelen we onze natuurlijke gaven. Omdat we weten wie we zijn en wat we kunnen. Ons lichaam, onze energieën, gevoel en mind gaan dezelfde richting op. Niet meer het gevoel dat het leven ons overkomt, niet meer slachtofferschap. Maar Meesterschap.

Immers, niets is wat het lijkt dat het is..

Het begint met bewustwording. Daarna met een Keuze..❤️