“Wat, als blijkt dat er meer dimensies bestaan, dan alleen de werkelijkheid die je al kent?”

“Wat, als blijkt dat er meer dimensies bestaan, dan alleen de werkelijkheid die je al kent?”

Onderstaande link is een leuk en interessant animatiefilmpje

Die gaat over dat je in een werkelijkheid zit, een realiteit, die je kent.

Maar wat, als blijkt dat er nog veel meer daarbuiten is, het ongeziene, het onbekende?

Waardoor je een verruimde blik krijgt, dat er meer werkelijkheden (dimensies) bestaan, dan alleen de werkelijkheid die je al kent en waarneemt✨

Andere Dimensies

Dit ontdekte ik zelf, door onverwachte, ervaringen te hebben, voorbij de fysieke 3D (3e dimensie) realiteit, hier op aarde.
Ik ervaarde, nam waar, dat er ook andere dimensies zijn, in de ether, het universum, die op een andere frequentie zijn.
Net als een radio met verschillende zenders, (afstemming/frequentie).

Onze Oorspronkelijkheid en Kracht

Hierdoor besefte ik dat wij zoveel meer zijn, dan alleen een mens. Zeker nu, in deze tijd, is het van belang, om onze Oorspronkelijkheid en Kracht te gaan herinneren, te gaan ontdekken.. En dit te verankeren in ons lichaam/ons menszijn, op deze planeet, de Aarde

Hierdoor gaat onze energetische, staat van zijn, onze trilling/vibratie omhoog, en dit beinvloedt ook energetisch, de trilling van de Aarde, die omhoog gaat (sneller vibreert).

Ruimte voor het Nieuwe

En dan kunnen oude, lage trillingen in onszelf (zoals oud zeer, angsten, onzekerheid, ik ben het niet waard), naar de oppervlakte komen, om uit te wasemen, om te helen, om zo bij onze ware essentie te komen.
Zoals ik in mijn vorige inspiratie artikel al schreef, op aarde, gebeurt dit ook. Het vindt al plaats. Alles wat niet deugd, komt naar boven, aan het licht. Het oude verdwijnt, zodat er ruimte komt voor het nieuwe. Openheid.

Verhoogde Staat van Zijn

Wanneer je in je trilling (frequentie) omhoog gaat, kom je dus in een verhoogde staat van Zijn, lichtheid: je voelt je vreugdevol, liefdevol, vitaal, hebt compassie, je bent respectvol, niet oordelend, je zit lekker in je vel, je voelt je krachtig, speels, je bent creatief, een heerlijk gevoel

Daarom is het belangrijk om goed bij jezelf te blijven, jezelf waar te nemen en voor jezelf te zorgen. En je te blijven focussen op wat je plezier geeft. Dan gaat je trilling omhoog.

We zijn (Co) Creators

In je hoge trilling kun je magie gaan ervaren, voorbij de fysieke realiteit van de 3e dimensie.
Je voelt dan in mogelijkheden, en denkt niet meer in onmogelijkheden.
Je ontdekt dat alles wat je wilt en verlangt, in jezelf zit.
I Am (Ik Ben).
Je trekt het aan met jouw vibratie, je gevoelens.
Het gaat om het (te) Zijn.

Je gaat dan ook ontdekken dat je een (co)creator bent, en soeverein, en wijs, in je eigen lichtkracht.

En dat het niet de bedoeling is, en is geweest, dat we onze kracht weggeven aan iemand buiten ons..

Geen patriarchale maatschappij (het oude) meer, maar matriarchale maatschappij (nieuw). Dit is het nieuwe gouden tijdperk, die we zijn ingegaan, het tijdperk van Waterman (verbinding, verandering).

Samenwerking, Eenheid

Niet meer vanuit het hoofd, maar vanuit het hart te gaan leven. Het gaat om samenwerking, die we dan creëren (zijn), saamhorigheid, gelijkwaardigheid, overvloed voor iedereen, technologieën tbv het hoogste goed van de mensheid, de natuur en het milieu. Vrije energie. Schone wateren, schone lucht. Integriteit en begrip, respect voor dieren (en andere wezens), er is harmonie, vreugde, Eenheid.

Shiften naar de 4e en 5e dimensie

Je shift dan meer en meer naar de 4e en 5e dimensie, wanneer je in een hoge vibratie (staat van zijn) bent.

Hoe meer mensen dit beseffen en het gaan Zijn, hoe eerder de matriarchale maatschappij, het tijdperk van Eenheid bereikt kan worden. Voor heel de mensheid, voor onze planeet de Aarde én daar voorbij